PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZLONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
Prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka

Prof. Jadwiga Berbeka

Prof. Jadwiga Berbeka


Pracownik naukowy Katedry Turystyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; od 2009 r. członek zespołu eksperckiego badającego przemysł spotkań w Krakowie na zlecenie Urzędu Miasta, członek zespołu w Projekcie Grantowym „Sterowanie przemysłem spotkań…”.

  • Autor i współautor kilku publikacji nt turystyki biznesowej.
  • Recenzent raportów Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce Poland Meetings & Events Industry Report 2011 oraz 2012;
  • Doradca w zakresie przygotowywania kwestionariusza ankietowego do badań przemysłu spotkań w Polsce planowanych przez Convention Beareau of Poland – 2012;
  • Opiekun pracownika Naukowego z ramienia uczelni macierzystej (home mentor)  w projekcie badawczym realizowanym w ramach Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej SCIEX. Projekt: „The Role of the Destination Management Organizations in Sustainable Tourism Development: A Cross-Country Analysis”.
  • Ekspert w zakresie turystyki międzynarodowej; wykłady na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych z zakresu Międzynarodowych rynków turystycznych; wykłady w ramach programu Erasmus w San Sebastain (Hiszpania) i Porto (Portugalia);
  • Kierownik tematów badawczych takich jak: Turystyka martyrologiczna w Polsce (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz–Birkenau), 2011, Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie, 2012.
  • Członek Rad Naukowych konferencji (Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu”, 15-17 czerwiec 2011, Wałcz, „Popyt turystyczny”, 15-17 maj 2012, Kołobrzeg, Zachowania ekonomiczne kształtującej się polskiej klasy wyższej – badania, diagnozy, Warszawa 2012)
  • Członek Kapituły Konkursu „NajwSPAnialsi” 2012 oceniającego ośrodki odnowy biologicznej i SPA oraz uzdrowiska i sanatoria na terenie Polski, organizowanego przez Massinfos, wydawcę przygotowującego dodatek „Gospodarka Polski. Relacje z Rynku” dystrybucja w ramach nakładu dziennika „Rzeczpospolita”.
Partnerzy
Zespół
Projektowy