PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZLONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
dr Renata Seweryn

dr Renata Seweryn

dr Renata Seweryn


Adiunkt w Katedrze Turystyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

  • współautorka prowadzonych w Katedrze badań na temat: sposobów spędzania czasu wolnego przez różne segmenty rynku krakowskiego, determinantów aktywności turystycznej Polaków oraz ich zachowań i postaw na rynku turystycznym, zmian w ruchu turystycznym i bazie noclegowej Krakowa, uwarunkowań rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Małopolski, rozwoju turystyki biznesowej, religijnej, motywacyjnej oraz martyrologicznej w Krakowie i okolicach;
  • w latach 2003-2006 i 2008-2012 członek międzyuczelnianego zespołu ekspertów zajmującego się badaniem ruchu turystycznego w Krakowie (w tym biznesowego od strony popytowej);
  • w latach 2003-2006 i 2008 członek międzyuczelnianego zespołu ekspertów zajmującego się badaniem ruchu turystycznego w Małopolsce, a w 2008 r. – także w Łodzi i w województwie łódzkim;
  • od roku 2009 członek zespołu eksperckiego badającego przemysł spotkań w Krakowie;
  • autorka i współautorka ponad 100 publikacji z dziedziny ekonomiki turystyki i marketingu turystycznego, kilkakrotnie nagradzana za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
Partnerzy
Zespół
Projektowy