PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZLONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
dr Krzysztof Borodako
Krzysztof Borodako

Pracownik naukowy Katedry Turystyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; od 2009 r. kierownik zespołu eksperckiego badającego przemysł spotkań w Krakowie – w Projekcie Grantowym „Sterowanie przemysłem spotkań…” kierownik merytoryczny ze strony Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ekspert lub doradca w projektach finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa w skład Komisji Konkursowej oceniającej najciekawsze oferty imprez integracyjno-motywacyjnych w Krakowie i Małopolsce. W 2009 r. powołany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w skład Grupy Ekspertów Foresightu dla Wielkopolski, odpowiedzialnej za przygotowanie koncepcji realizacji foresightu regionalnego w tym województwie, a w 2012 r. w skład Zespołu Eksperckiego „Wielkopolska Roku 2030”. Autor lub współautor wielu publikacji z zakresu turystyki biznesowej oraz foresightu.

Partnerzy
Zespół
Projektowy