PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZLONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
dr Agata Niemczyk

dr Agata Niemczyk

dr Agata Niemczyk


Adiunkt w Katedrze Turystyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

  • współautorka prowadzonych w Katedrze badań na temat: sposobów spędzania czasu wolnego mieszkańców Polski, determinant aktywności turystycznej Polaków oraz ich zachowań i postaw na rynku turystycznym, rozwoju turystyki biznesowej, religijnej, motywacyjnej oraz martyrologicznej w Krakowie i okolicach;
  • członek zespołu eksperckiego badającego przemysł spotkań w Krakowie (2009, 2010, 2011);
  • ekspert projektu „Partnerstwo muzeów i organizatorów turystyki biznesowej wyzwaniem XXI wieku” realizowanego na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa (2010);
  • członek zespołu ekspertów projektu pt. „Kraków miastem spotkań – w opinii europejskich ekspertów turystyki” na zlecenie Urzędu Miasta Kraków Biuro Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa (2011);
  • autorka i współautorka ok. 100 publikacji z dziedziny ekonomiki turystyki, ekonomiki konsumpcji, turystyki kulturowej i marketingu turystycznego, kilkakrotnie nagradzana za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.

 

Partnerzy
Zespół
Projektowy