PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZLONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
Osoby

Wszystkie osoby biorące udział w projekcie wraz z podziałem na pełnione funkcje wymienione są w ZARZĄDZENIU PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA NR 1270/2012 Z DNIA 2012-05-16

Kierownik Generalny Zespołu Projektowego

Małgorzata Przygórska-Skowron– Kierownik Zespołu Projektowego, Absolwentka UJ (filologia polska) oraz studiów podyplomowych z zakresu funduszy unijnych. W Wydziale Informacji, Turystyki i Promocji Miasta od roku 2004. Uczestniczyła w realizacji projektów z zakresu turystyki, m.in.: „Droga Królewska dla niepełnosprawnego turysty” oraz  „Produkt muzealny w wybranych miastach świata – promocja szlaków muzeów w Europie”. Od 2013 roku kierownik Krakow Convention Bureau.

Z-ca Kierownika Projektu

Wioletta Wolak – Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta Odpowiedzialna za realizację zadań powierzonych przez koordynatora.

Członkowie

Grupa robocza Gminy Miejskiej Kraków – Urzędu Miasta Krakowa

 1. Marcin Drobisz – Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
 2. Natalia Kulec – Greń – Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta – kierownik ds. Finansowych. Doświadczenie w zakresie rozliczania projektów ze środków UE
 3. Barbara Tumidajska – Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta – koordynator ds. rozliczenia finansowego Doświadczenie w zakresie rozliczania projektów ze środków UE

Grupa robocza Krakowskiego Biura Festiwalowego

 1. Sara Lamik – Krakowskie Biuro Festiwalowe – koordynator ze strony KBF od 2004 r. pracuje w KBF jako Główny Specjalista ds. Centrum Kongresowego ICE
 2. Joanna Mercik – Krakowskie Biuro Festiwalowe w KBF od 2011 r. zatrudniona jako Specjalista ds. Funduszy
 3. Lucyna Ferdek – Krakowskie Biuro Festiwalowe – koordynator ds. rozliczenia finansowego
 4. Tomasz Warchał – Krakowskie Biuro Festiwalowe od 2007 r. pracownik KBF zatrudniony jako Kierownik Działu Inwestycji i Administracji

Grupa robocza Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 1. dr Krzysztof Borodako – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – kierownik merytoryczny Odpowiedzialny za merytoryczne  przygotowanie badań oraz współautor prac merytorycznych. Koordynacja podziału zadań pomiędzy pozostałymi członkami zespołu projektu z ramienia FUEK.
 2. prof. Jadwiga Berbeka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Specjalista w zakresie turystyki biznesowej, międzynarodowej, zrównoważonej oraz sportowej, a także marketingu w sporcie
 3. dr Agata Niemczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Specjalista w zakresie zachowań konsumentów na rynku turystycznym, konsumpcji turystycznej, turystyki kulturowej i jej form, turystyki biznesowej, marketingu w turystyce, terytorialnego
 4. dr Renata Seweryn – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dpecjalista w zakresie: ekonomiki turystyki i marketingu w turystyce, członek międzyuczelnianego zespołu ekspertów d/s badania ruchu turystycznego.
 5. Katarzyna Kwaśniak – Kierownik Biura Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Grupa robocza Uniwersytetu HES-SO Valais

  1. dr Roland Schegg – Uniwersytet HES-SO Valais – kierownik merytoryczny odpowiedzialny za konsultację merytoryczną badań, szkolenia i przekazania know-how ze Szwajcarii. Koordynacja podziału zadań pomiędzy pozostałymi członkami zespołu projektu z ramienia ITO
  2. Enrico Zuffi – EZ Associates specjalista d/s turystyki biznesowej i ekonomii. Stale współpracuje z Genève Tourisme & Congres.
  3. dr Miriam Scaglione – Uniwersytet HES-SO Valais specjalista d/s analizy statystycznej turystyki, w szczególności prognozowania zjawisk (forcast),  zastosowania  nowych metod naukowych przy badaniach nad turystyką
  4. dr Marc Schynyder – Uniwersytet HES-SO Valais specjalista d/s analizy ekonomicznej wpływu turystyki na gospodarkę, polityki turystycznej, zastosowania innowacyjnych rozwiązań dla rozwoju  branży turystycznej
  5. dr Katarzyna Klimek – Uniwersytet HES-SO Valais specjalista d/s turystyki biznesowej, doradca KCB w zakresie opracowania planu działań w zakresie marketingu turystyki biznesowej oraz katalogu produktów turystyki motywacyjnej
  6. dr Marie-Françoise Perruchoud-Massy – członek zespołu Uniwersytetu Nauk Stosowanych Zachodniej Szwajcarii HES-SO Valais.

*Beata Paliś – była kierownikiem projektu od początku projektu (05.2012) do końca 2012 roku.

 

Partnerzy
Zespół
Projektowy